okazyjny.eu

#
#
Stasiu 14.12.2020

Bitcoin to sieć jak i Ograniczona podaż -

Bitcoin to innowacyjna waluta epoki informacyjnej, zwana także złotem Internetu. Bitcoin (w skrócie BTC) to zdecentralizowana waluta, tj. mi. bez centralnej instytucji emitującej, niezależnej od banków, rządów i innych organizacji pośredniczących w jej wymianie. To waluta, która nie zna granic, dostępna wszędzie tam


Czytaj więcej...