okazyjny.eu

#
#
Stasiu 25.01.2021

Muzyka weselna

Muzyka jest podstawą ludzkiego życia. Muzyka towarzyszy nam od zawsze. U zarania istnienia człowieka, w jaskiniowych obszarach gadów mezozoicznych, takich jak my, muzyka kojarzyła się z odgłosami jaskini. Dopiero w dobie rolnictwa, przemysłu i cywilizacji nastąpiła znacząca przemiana, tj. Pierwszy autor tekstów, pod


Czytaj więcej...